Podklad pod garáže

Podklad, ktorý si pripravuje zákazník vopred sám, je veľmi dôležitou súčasťou celej garáže (skladu, domčeka, voliéry), z najdôležitejšieho statického hľadiska, ako aj životnosti konštrukcie nami namontovaných produktov. Vhodným podkladom zabezpečíte nielen bezchybnú montáž,ale zamedzítetomu, aby v budúcnosti pri rizikových poveternostných vplyvoch nedošlo k poškodeniugaráže.Taktiež odizolovaním vody – vlhkosti od zeme, predĺžite životnosť celej konštrukcie.

Garáže majú samonosnú konštrukciu, preto sa dajú postaviť na ľubovoľnom rovnom a pevnom povrchu. Záleží však na spôsobe používania, životnosť konštrukcie proti korózii od podlahy, a to najdôležitejšie, pevnému uchyteniu – spojeniu /ukotveniu/ s podkladom, kvôli zabezpečeniu voči vetru a následnému posuvu.

Základové päťky

Najjednoduchšou, ekonomickou a rýchlou alternatívou pre štandardné garáže je pripraviť betónové pätky (min. 6ks, podľa rozmeru garáže) po rohoch a do stredu pod dlhšiu stenu, na ktoré sa garáž položí. Po zmontovaní garáže si zvolíte podlahu podľa vašich možností /dlaždice, zámková dlažba, betónové kocky, a pod.. Medzi betón a spodnú konštrukciu garáže odporúčame vložiť pásy hydroizolácie (ipa – lepenka), čím predĺžite životnosť kovových častí konštrukcie.

!!!!!!!!!!!!!!!!!
V prípade, že do garáže bude pravidelne vchádzať vozidlo, je potrebné pod celým prahom dverí, vybudovať základový pás, aby nedošlo neskôr k deformácii prahu dverí, od kolies motorového vozidla, ktoré priemerne váži okolo 1.500 kg.
!!!!!!!!!!!!!!!!!

Stiahnite si pôdorysný schematický náčrt základových pätiek (PDF zákl.pätky jedno garáž)
Stiahnite si pôdorysný schematický náčrt základových pätiek (PDF zákl.pätky dvoj garáž)

Základové pásy

Ďalšou vhodnou alternatívou je pod celý obvod garáží pripraviť základové pásy. Taktiež si do vnútra podlahu zvolíte aj po zmontovaní garáže. Medzi betón a spodnú konštrukciu garáže vložiť pásy hydroizolácie (ipa – lepenka), čím predĺžite životnosť kovových častí konštrukcie.


V tomto prípade je dostatočne podložený už aj prah dverí, cez ktoré môže pravidelne vchádzať motorové vozidlo, ktoré priemerne váži okolo 1.500 kg.

Stiahnite si pôdorysný schematický náčrt základových pásov (PDF zákl.pásy jedno garáž)
Stiahnite si pôdorysný schematický náčrt základových pásov (PDF zákl.pásy dvoj garáž)

Základová doska

Najideálnejšia voľba je vybetónovanie celej plochy , oproti základovým pätkám a pásom máte zároveň hotovú aj celú podlahu garáže. Kvôli prašnosti betónu a čiastočnej hydroizolácií existujú špeciálne nátery na betón, ktoré sú v porovnaní s inými povrchmi na betón finančne nenáročné. Medzi betón a spodnú konštrukciu garáže vložiť pásy hydroizolácie (ipa – lepenka), čím predĺžite životnosť kovových častí konštrukcie.


Aj v tomto prípade je dostatočne podložený už aj prah dverí, cez ktoré môže pravidelne vchádzať motorové vozidlo, ktoré priemerne váži okolo 1.500 kg.

Stiahnite si pôdorysný schematický náčrt základovej dosky (PDF zákl.doska jedno garáž)
Stiahnite si pôdorysný schematický náčrt základovej dosky (PDF zákl.doska dvoj garáž)

Naše aktivity

www.drevenegaraze.sk

Masívne drevené garáže, prístrešky, altánky

www.drevene-ploty.sk

Kvalitné drevené ploty a plotové dielce

www.hlinikovesusiaky.sk

Okenné a balkónové hliníkové sušiaky

www.garazovebranysk.sk

Lacné výklopné a dvojkrídlové brány

© Všetky práva vyhradené GARAZE.sk

WebCMS system creted by ith.sk